Leevi anmälde sig in

frågetecken

Seamus anmälde sig in

Behöver skjuts

Filip anmälde sig in

Behöver skjuts

Filip anmälde sig in

Behöver skjuts

Ivar anmälde sig out

Ivar kommer om han blivit friskare då.